intro

PROKSİYON PROJE DANIŞMANLIK

Her projenin kalbinden doğmayı bekleyen bir büyük proje vardır.


PROKSİYON HAKKINDA

2013 yılından bu yana Ulusal ve Bölgesel düzeyde özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşları ve girişimcilerin talepleri doğrultusunda tarım ve hayvancılık, endüstri ve üretim, ekonomi, teknoloji ve mühendislik, istihdam, sosyal güvenlik, adalet, sağlık, gıda, enerji ve yer altı kaynaklari, ulaşım ve haberleşme, afet yönetimi, yerel yönetimler ve kentleşme, kamu politikaları, turizm, spor, sanat, ticaret, orman ve su kaynakları yönetimi, eğitim ve kültür politikalari, sivil toplum politikaları, gençlik politikaları, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları, proje yönetimi, yatırım ve finans gibi kalkınma konularında proje, araştırma, akademik ve danışmanlık faaliyetleriyle desteklenmesi alanında faaliyet göstermektedir. Bünyesinde yer alan endüstri mühendisliği ve ziraat mühendisliği dallarının yanısıra diğer mühendislik ve teknik disiplinlerden oluşan çözüm ortakları ile müşterilerine bölgesel ve ulusal düzeyde nitelikli hizmetler vermektedir.
Projeler

PROJELER & HİBELER ve DANIŞMANLIK

Kamu veya diğer fon mekanizmalarında desteklenen hibe ve fonların proje sahipleri ile bir araya getirilerek projelerin en verimli biçimde hayata geçirilmesi noktasında:
 İlgili fonların yatırımcılar için araştırılması,
 Proje ve fikir sahiplerinin müşteri ilişkileri yönetimi çerçevesinde bilgilendirilmesi,
 Projelerin teknik ve dokümantasyon olarak hazırlanması,
 Projenin yürütülmesi ve raporlanması faaliyetlerini içermektedir.
Bu noktada işletmemiz kurulduğu günden bu yana ulusal düzeyde IPARD & TKDK, Kırsal Kalkınma Yatırımları(KKYDP), Kalkınma Ajansları, KOSGEB, TÜBİTAK, Bakanlık Projeleri ve Diğer Hibe dışı yatırım projeleri ve fizibilite hizmetlerini müşterilerine standartlar çerçevesinde vermektedir.


GİRİŞİMCİLİK & STARTUP

Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve girişimcilere ait başarılı işletmelerin kurulması bunun yanında inovatif (yenilikçi) fikirlerin desteklenerek ekonomik fırsatlara dönüşmesi noktasında danışmanlık, eğitim ve mühendislik hizmetleri verilmektedir. Özellikle Ülkemizde yer alan KOSGEB Girişimcilik Destek Programı, Teknodestek Girişim Sermayesi(TGS), TÜBİTAK 1512-Bireysel Genç Girişim Programı, Digital Tabanlı Start-Up Faaliyetleri ve İnovatif Fikirler bu alanda hizmet kapsamımızdadır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Girisimcilik
Wood & Metalworking

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ

İşletmelerin ve girişimcilerin tarım, endüstri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, finans, sistem yönetimi ve akreditasyon gibi yatırım faaliyetleri kapsamında en uygun mühendislik hizmetlerini alması noktasında Proje Yönetimi(PM), İş Analizi(BA),Süreç Yönetimi, Fizibilite Analizi ve Akreditasyon faaliyetleri yürütülmektedir.

Ayrıntılar için tıklayınız

Wood & Metalworking

İNOVASYON

Yenilikçi iş fikirleri ve dijital tabanlı fikirlerin, sürdürülebilir ve başarılı girişimlerin hayata geçirilmesi noktasında proje hazırlığı ve finansman kaynaklarına erişim danışmanlık faaliyetleri ile desteklenmesi projeleri yürütülmektedir. İlgili fikir ve girişimlerle ilgili Ar-Ge çalışmaları, mühendislik yönetimi ve gerekli hizmetlerin sağlanması, bölgesel ve ulusal düzeyde araştırma raporlarının hazırlanması ve mevcut akademik çalışmalar ile entegre bir şekilde daha nitelikli ürünlerin ortaya çıkarılmasına katkı sağlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için konuya gidin

Food & Beverage

Food & Beverage
Logistics & Distribution

SEKTÖREL YAZILIM UYGULAMALARI

Mevcut faaliyetleri kapsamında hizmet verilen müşterilerimizin yazılım ve bilişim gereksinimlerinin İş Analiz(BA) ve diğer yöntemlerle tespit edilerek bulundukları sektöre yönelik yazılım uygulamaları geliştirilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Logistics & Distribution

Marine Process & Petrochemical

Marine Process & Petrochemical

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Tüm Çözüm Ortaklarımız
  • Pano İstanbul
  • Pano İstanbul
  • Pano İstanbul
  • Pano İstanbul
  • Pano İstanbul
  • Pano İstanbul
  • Pano İstanbul
  • Pano İstanbul